eXant kv

Rozwiązania dla
wydawnictw i poligrafii


Nasze rozwiązania zapewniają ścisłą kontrolę procesu zamówień, począwszy od obiegu wniosków zakupowych porównywanych z planami wydawniczymi, obiegu faktur, kontroli budżetu kończąc na rejestrze umów autorskich i innych dokumentów.

Wydawnictwa i poligrafia


Wydawnictwa i poligrafia

Przedsiębiorstwa z branży wydawniczej i poligraficznej poszukują kompleksowych rozwiązań, które zwiększą konkurencyjność poprzez szybkość i jakość obsługi klientów. iBuilder usprawnia procesy zarządzania w różnych obszarach prowadzonej działalności (sprzedaż, marketing, obsługa klienta) oraz automatyzuje pracę w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupów.


Platforma iBuilder gwarantuje lepszą i sprawniejszą obsługę klientów oraz podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa, które wyróżniają się na tle pozostałych firm w branży wydawniczej i poligraficznej. Zarządzanie posiadanymi zasobami, czasem i materiałami odbywa się efektywnie i szybko.

Poprzez elektroniczną sprzedaż możliwe jest wyeliminowanie błędów w obsłudze zamówień oraz oszczędzanie czasu, który może zostać wykorzystany na inne czynności związane z obsługą klientów i partnerów.

Wybrane rozwiązania


ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Dzięki zastosowaniu tego modułu w przedsiębiorstwach wydawniczych i poligraficznych możliwe jest zmniejszenie kosztów administracyjnych, wyeliminowanie błędów i frustracji wynikającej z braku wiedzy o stanie swoich procesów biznesowych.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i zdań (workflow) sprawia, że zarówno dokumenty papierowe, pliki, maile i wszelkie wnioski firmowe lub klientów są przekazywane do akceptacji drogą elektroniczną. Zintegrowany podpis cyfrowy pozwala oszczędzić pieniądze i czas na drukowanie, podpisywanie i wysyłanie odpowiedzi pocztą tradycyjną.

BAZA KONTAKTÓW Z KLIENTAMI

System dedykowany dla wydawnictw poza standardowymi funkcjami takimi jak ewidencja wszystkich kontaktów i zdarzeń z klientami (ustalenia, zamówienia, rozliczenia) czy planowanie i analiza kampanii marketingowych umożliwia zarządzanie procesami, które zachodzą w wydawnictwach. W systemie gromadzone są także wszystkie istotne informację o dostawcach, wydawcach i odbiorcach.

Dzięki modułowej strukturze iBuilder’a możliwe jest stworzenie platformy wymiany informacji z autorami i partnerami oraz zapewnienie stałego i bezpośredniego kontaktu.

MARKETING

Moduł pomaga planować, organizować i badać skuteczność prowadzonych działań i akcji marketingowych a także kampanii promocyjnych i bannerów reklamowych. Umożliwia on organizowanie e-ankiet i sondaży okolicznościowych.

Służy także do marketingu bezpośredniego czyli wysyłanie newsletterów i stworzenia listy mailingowej. Aplikacja ta daje także możliwość otrzymywanie formularza z informacją zwrotną o stronie www czyli ewentualne uwagi dotyczące wyglądu czy jakości.

ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE

Ułatwiają życie wewnątrz firmy jak i klientom lub partnerom biznesowym, którzy samodzielnie składają zamówienia. Złożone zamówienie na platformie zakupowej są elektronicznie przekazane do obiegu zadań i dokumentów, dzięki czemu przechodzą odpowiednią drogę akceptacji wewnętrznej.

Po weryfikacji limitów kredytowych i innych niezbędnych kroków zamówienie jest automatycznie wprowadzone do systemu ERP. E- Sales daje możliwość duplikowania wcześniej już utworzonych zleceń, co pozwala na oszczędność czasu.

BUDŻETOWANIE

Aplikacja zapewnia możliwość wskazania pozycji budżetowej z zaimportowanych plików budżetowych na etapie składania zapotrzebowania i jego weryfikacji (kwota budżetu zatwierdzonego i aktualnie dostępnego).

Złożone zapotrzebowanie przekazywane jest w aplikacji do odpowiedniej osoby weryfikującej, zgodnie z wybranym manualnie bądź podstawionym automatycznie, na etapie składania zapotrzebowania, kierunkiem akceptacji.

Ścieżka procesu pozwala m.in. przekazać do osoby akceptującej, cofnąć zapotrzebowanie do zlecającego, odrzucić zapotrzebowanie lub przekazać do realizacji. Przekazanie zapotrzebowania do osoby akceptującej umożliwi bezpośrednią komunikację z odpowiedzialnym za budżet i pozwoli na uzyskanie akceptacji wydatku pozabudżetowego.

Zapotrzebowania są widoczne według grupy / rodzaju zapotrzebowania oraz daty wpływu.

REKLAMACJE, SKARGI, ZWROTY

Dbanie o jakość produktów i usług to bardzo ważny aspekt w życiu każdej firmy. Dzięki temu modułowi można zarządzać skargami, reklamacjami i zwrotami w uporządkowany sposób.

Na platformie można udostępnić swoim klientom i partnerom miejsce, gdzie elektronicznie wypełnią formularz reklamacyjny i będą mogli śledzić status swoich zgłoszeń. Dzięki temu klienci są bardziej lojalni.

Ponadto, elektroniczne reklamacje upraszczają cały proces ich obsługi, wraz z przekazywaniem i akceptacjami. Jest on po prostu realizowany w obiegu zadań, co pozwala na lepszą jego kontrolę, zarówno pod kątem poszczególnych kroków procesu reklamacyjnego, jak i czasu rozpatrzenia reklamacji.

Case study


WSiP
WSiP

WSiP to wydawnictwo, które w swojej ofercie posiada podręczniki tradycyjne i elektroniczne, zeszyty ćwiczeń i e-ćwiczenia, atlasy, tradycyjne pomoce i nowoczesne platformy e-learningowe. Miesięcznie serwis WSiP odwiedza ponad milion użytkowników.


Poprawa organizacji pracy, wielowymiarowy system akceptacji dokumentów, natychmiastowy i niezawodny wgląd do trwających spraw i pełna kontrola nad procesami głównymi motywami wdrożenia rozwiązania iBuilder dla WSiP. Wszytskie wdrożone procesy miały na celu automatyzację procesów biznesowych, których powtarzalność lub stała kontrola zabierała najwięcej czasu. Dlatego też wdrożenie rozpoczęto od automatyzacji mechanizmów generowania cyklicznych ocen pracowniczych, kalkulacji wyników, automatycznych przypomnień i raportowania wyników. Równocześnie wdrożone zostały procesy wniosku o zakup, wyboru dostawcy i zamówienia zakupu. Akceptacja każdego z nich opiera się o rozbudowanej tabeli autoryzacji uwzględniającej kategorie zakupu, limity pracowników, włascicieli budżetów i nadrzędności działów. Kolejnym krokiem było wdrożenie procedur weryfikacji, klasyfikacji i akceptacji dostawców. Ostatnim etapem planowanego wdrożenia było stworzenie rejestru szablonów umów w ramach modułu eDocuments i procesu przygotowania i akceptacji umów z osobną strukturą autoryzacji, który pozwala na wskazanie szablonu, uzupełnienie zmiennych z szablonu i wygenerowanie umowy do formatu PDF lub Word.

banner

Nasze rozwiązania mają zastosowania we wszystkich obszarach biznesu

eXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies