eXant kv

Rozwiązania dla
handlu i dystrybucji


Wspieramy procesy e-commerce oraz wymiany informacji z klientami. Zapewniamy rozwiązania e-HR, pozwalające na komunikację między sklepami i pracownikami.

Handel i dystrybucja


Handel i dystrybucja

Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne charakteryzują się dynamicznym rozwojem i dużą konkurencją na rynku. iBuilder jest narzędziem, które pozwala na redukcję kosztów oraz utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności oferowanych produktów i usług. Poprzez oferowane funkcjonalności i moduły ułatwia dostęp do stale rosnącej liczby potencjalnych klientów oraz pomaga kreować pozytywny wizerunek firmy.


Platforma iBuilder jest innowacyjnym rozwiązaniem, dzięki któremu można zautomatyzować procesy oraz ułatwić dostęp do informacji we wszystkich obszarach biznesowych firmy. Takie rozwiązanie pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę klientów oraz ułatwia pozyskanie nowych klientów i partnerów, którzy w firmach handlowych i dystrybucyjnych odgrywają kluczową rolę.

System jest elastyczny w stosunku do ilości użytkowników (w tym użytkowników zewnętrznych). W przypadku zwiększenia sprzedaży system bez trudu radzi sobie z obsługą większej liczby użytkowników.

Wybrane rozwiązania


E-COMMERCE I PLATFORMA B2B

Elektroniczny katalog produktów, który w pełni zintegrowany jest z systemem ERP pozwala na prezentację zawsze aktualnych informacji na temat stanów magazynowych, aktualnych cen (dostępne w różnych walutach) i promocjach. Możliwość rozbudowania bazy informacji o produktach i stanach magazynowych poprzez dołączenie zdjęć, dokumentacji czy innych ważnych elementów.

Platforma posiada funkcję możliwość integracji platformy z systemami księgowo- magazynowymi. Aktualizacja oferty następuje poprzez import danych z programu magazynowego, czy też import asortymentu ze sklepu internetowego (np. plik .xml).

Poprzez zamówienia elektroniczne (online) możliwe jest samodzielne składanie zamówień. Złożone zamówienie na platformie zakupowej zostają elektronicznie przekazane do obiegu zadań i dokumentów, dzięki czemu przechodzą odpowiednią drogę akceptacji wewnętrznej. Po weryfikacji limitów kredytowych i innych niezbędnych kroków zamówienie zostają automatycznie wprowadzone do systemu ERP.

iBuilder współpracuje z urządzeniami mobilnymi a platforma B2B dostępna jest poprzez telefon komórkowy oraz tablet. Rozwiązanie mobilne cechuje prostota obsługi i łatwość dostosowania się do potrzeb organizacji, co zwiększa skuteczność i efektywność pracy.

PORTAL DLA PARTNERÓW - INTRANET

Platforma komunikacyjna (intranet dla partnerów) pozwala na uzyskanie informacji na temat nowości, bieżących ofert oraz promocji, a także monitorowanie własnych zamówień oraz realizowanie działań handlowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dział handlowy odciążony jest z powtarzalnych procesów, a partnerzy otrzymują narzędzia do efektywnej prezentacji oferty.

Intranet posiada funkcję możliwość integracji z systemami księgowo- magazynowymi. Aktualizacja oferty następuje poprzez import danych z programu magazynowego, czy też import asortymentu ze sklepu internetowego (np. plik .xml).

Oferowane narzędzie posiada także funkcjonalność biura prasowego, w którym znajdują się aktualności i komunikaty prasowe (archiwum informacji prasowych) oraz ogłoszenia o charakterze informacyjnym.

Partnerzy mają dostęp do karty charakterystyki produktów, warunków technicznych poszczególnych produktów, certyfikatów jakości, faktur, listów przewozowych oraz aktualnych kontraktów.

ANALIZY I RAPORTY

Kokpit z raportami (Business Monitor) pozwala na analizowanie danego obszaru biznesu od ogółu do szczegółu. Zestaw wskaźników (tzw. KPI) dostępny na jednym ekranie w postacie wykresów, umożliwia szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji menadżerski. Ponadto, dzięki systemowi powiadomień, jeśli dany wskaźniki (KPI), przekroczy zadeklarowaną przez menadżera wartość krytyczną, otrzyma on natychmiast wiadomość SMS i e-mail, tak by mógł szybko reagować na zmiany.

Tworzenie raportów na podstawie aktualnych danych oraz wizualizacja pozwala na szybką analizę. Dostęp do kokpitów z raportami udzielony może być pracownikom, klientom i dostawcom, tak by mogli sami analizować dane. Raporty tworzone są elastycznie i mogą dotyczyć sprzedawanych produktów oraz realizowanych zamówień.

Użytkownik biznesowy posiada możliwość przygotowywania raportów w oparciu o bazę danych za pomocą graficznego interfejsu (przygotowanie raportów nie wymaga programowania ani znajomości języka SQL). Wybierając tabele i kolumny oraz wprowadzając do raportu kryteria, grupowanie i sortowanie, użytkownik przygotowuje gotowe eksporty danych. Następnie do poszczególnych eksportów przygotowuje formę docelową raportu w programie MS Excel (szablon raportu). Na tej podstawie przygotowuje gotowe raporty do uruchomienia (lista raportów do uruchomienia) oraz wykresy Drill Down.

OBIEG DOKUMENTÓW I WORKFLOW

IBuilder znajduje zastosowanie przy obiegu dokumentów (przychodzących, wychodzących i wewnętrznych) w przedsiębiorstwach handlowych i dystrybucyjnych. Obiegi dokumentów pozwalają na ich przekazywanie i wykonywanie zadań związanych z poszczególnymi dokumentami. Użytkownik wyświetla listę zadań, które powinien wykonać. Zadania można dowolnie sortować i filtrować.

Dostarczamy elektroniczny obieg faktur, planów budżetu, umów czy dokumentów z obszaru HR (wnioski urlopowe, rozliczanie delegacji).

Do pozostałych funkcjonalności należy m.in. integracja z innymi systemami np. finansowo-księgowymi, systemami kurierskimi i pocztą elektroniczną, obsługa kodów kreskowych, wersjonowanie dokumentów, dekretacja spraw (na wydział lub osobę), obsługa zastępstw czy możliwość tworzenia dokumentów powiązanych.

Moduł Repozytorium dokumentów pozwala na rejestrację, przechowywanie i wyświetlenie wszystkich dokumentów w systemie z podziałem na typy dokumentów. W repozytorium znajdują się dwa rodzaje dokuemntów: foldery fizyczne (zawierają dokuemnty) oraz foldery widokowe (filtry dokuemntów – udostępnione użytkownikom).

MARKETING i PR

Poprzez iBuilder’a można wzbogacać działania marketingowe i PR’owe. Wykorzystując Internet możliwe jest zarządzania, publikowanie i współdzielenie informacji oraz materiałów. Wykorzystując portale społecznościach (Facebook, Twitter) możliwe jest kształtowanie wizerunku firmy.

W firmach dystrybucyjnych i handlowych ważna jest informacja o produktach – istnieje możliwość pobrania ze strony katalogów, biuletynów, cenników, informacji o prowadzonych kampaniach promocyjnych itp.

Ponadto możliwe jest prowadzenie sondaży okolicznościowych, e-ankiet, redagowanie blogów tematycznych czy tworzenie tablic do wymiany informacji z mediami.

iBuilder pozwala także na prowadzenie rozmów na czacie (np. w ramach udzielania prasie informacji lub e-czaty użytkowników) czy prowadzenie działań z zakresu marketingu bezpośredniego – listy mailingowe i newslettery.

Portal pracowniczy i e-learning

Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne swoim pracownikom i partnerom biznesowym organizują szkolenia, które mogą zostać zrealizowane za pomocą e-learningu. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia samodzielne kształcenie, ale wprowadza znaczne oszczędności w procesie szkoleniowym.

Dzięki iBuilder’owi w jednym miejscu pracownik lub partner biznesowy ma dostęp do ewidencji odbytych szkoleń oraz ma możliwość zaplanowania szkolenie. Ponadto może odbyć je w trybie online, a później zdać test i otrzymać certyfikat lub nagrodę. Dzięki funkcjonalności e-learningowej istnieje dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, testów i filmów.

Portal pracowniczy służy do samoobsługi pracowniczej poprzez elektroniczne wnioski urlopowe, rozliczanie delegacji czy bezpośredni wgląd w profil pracownika. Wniosek urlopowy to proces służący do złożenia wniosku urlopowego. Złożyć wniosek mogą osoby zarejestrowane w systemie. Liczba dni urlopu dostępnych dla pracownika zostaje pobrana z systemu ERP. Proces obsługuje dowolne zgodne z Ustawą typy urlopów (w tym okolicznościowy i wypoczynkowy). Moduł Delegacje pozwala pracownikom rezerwować usługi (hotel, samochód) oraz rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne. iBuilder sam wylicza odpowiednie wartości na podstawie wysokości diet i ryczałtów za nocleg dla poszczególnych krajów, stawek za kilometr oraz aktualnych kursów walut. Menadżer może wprowadzać znaczne oszczędności dzięki kontroli wyjazdów swoich pracowników (grupowaniu wyjazdów) oraz spełniającemu wymagania formalno-prawne elektronicznemu obiegowi dokumentów dotyczących delegacji.

Profil pracownika w jednym miejscu prezentuje informację z systemu kadrowo-płacowego tj. dane osobowe, przebieg zatrudnienia, urlopy, delegacje, badania okresowe i wiele innych potrzebnych informacji.

banner

Nasze rozwiązania mają zastosowania we wszystkich obszarach biznesu

eXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies