eXant kv

Rozwiązania dla
branży produkcyjnej


Wdrożenie naszych rozwiązań zwiększa wydajność pracowników na produkcji oraz ich zadowolenie. Pomagamy obniżać koszty związane z procesem zakupowym zapewniając przy tym bezpieczeństwo produkcji.

Produkcja


Produkcja

Wysoka jakość produkcji możliwa jest dzięki zastosowaniu modułów rozwiązania iBuilder. Platforma jest wykorzystywany nie tylko do realizacji procesów produkcyjnych, ale może wspierać działy sprzedaży, logistyki, zaopatrzenia czy marketingu. Dotyczy to przede wszystkim zakładów produkcyjnych o złożonej strukturze organizacyjnej, z dużą ilością pracowników i klientów.


Wdrożenie systemu w przedsiębiorstwach produkcyjnych pozwala m.in. na automatyzację obiegu faktur kosztowych, ułatwia kontrolę nad zamówieniami, projektami i umowami oraz umożliwia planowanie obciążenia zasobów. Sprawny system obiegu dokumentów gwarantuje wyższy poziom jakości produkcji.

Zakłady produkcyjne zatrudniają wiele pracowników – wdrożenie platformy umożliwia samoobsługę kadrową personelu. Dostęp do iBuilder możliwy jest także dzięki infokioskom, które znajdują się na halach produkcyjnych, co pozwala na oszczędność czasu.

Wybrane rozwiązania


Obieg dokumentów (workflow)

Uporządkowanie i organizacja obiegu dokumentów, w tym wielopoziomowa weryfikacja i akceptacja zapytań ofertowych i ofert końcowych to jedno z najważniejszych zadań systemu dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

iBuilder pozwala na kompleksowe zarządzanie dokumentami, które charakterystyczne są dla branży produkcyjnej np. system zarządzania jakością, normy ISO czy dokumentacja produkcyjna.

Dokumenty oraz dokumenty powiązane w systemie można odnaleźć poprzez określone parametry np. związane z określonym tematem lub kontrahentem itp. Możliwe jest także śledzenie dokumentów i uzyskanie szczegółowych raportów dotyczących dokumentów.

OBIEG FAKTUR KOSZTOWYCH

Ze względu na dużą skalę działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa produkcyjne bardzo wygodnym i skutecznym rozwiązaniem jest wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur kosztowych wewnątrz organizacji.

System gwarantuje realizację obiegu zgodnie z ustalonymi standardami i ułatwia kontrolę terminów płatności. Ponadto możliwe jest przypisywanie kosztów ogólnych i kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych do konkretnych zleceń produkcyjnych (eksport dokumentów do systemu ERP). eXant ma bogate doświadczenie w integracji z systemami ERP. iBuilder zintegrowany jest m.in. z iScala, Axapta, Navision, SAP, Epicor, Comarch, Symfonia, IFS czy MS Dynamics.

INFOKIOSKI

Hale produkcyjne mogą zostać wyposażone w specjalnie wykonane infokioski z platformą IBuilder i drukarką lub innymi urządzeniami peryferyjnymi (kamera, czytnik kart zbliżeniowych, magnetycznych, słuchawka telefoniczna).

W części ogólnej pracodawca może zawrzeć aktualności, regulaminy, informację o programie medycznym, przepisy BHP czy listę teleadresową oddziałów i komórek organizacyjnych. Po zalogowaniu (np. za pomocą karty zbliżeniowej) pracownik ma dostęp m.in. do informacji o urlopach z możliwością złożenia wniosku, termin badań okresowych, przyznane nagrody itp.

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRACOWNIKAMI

Efektywna i złożona komunikacja między pracownikami poszczególnych działów w dużych firmach produkcyjnych (zaopatrzenie, dział projektowy, dział kosztorysowy, produkcja, sprzedaż) nie tylko pomaga sprawniej i efektywniej realizować zadania ale także usprawnia codzienne działania i odgrywa kluczową rolę w kreowaniu atmosfery pracy zespołowej.

Korzystając z iBuildera możliwe jest wyeliminowanie barier komunikacyjnych. Wszyscy pracownicy i zarząd mają łatwy i przejrzysty dostęp do informacji, co znacznie przyspiesza przepływ danych.

TWORZENIE I OBIEG OFERT

Przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej przygotowują wiele ofert dla Klientów. Dzięki iBuilder cały proces przygotowywania i akceptacji jest usystematyzowany, a forma przygotowywania ofert jest ujednolicona.

Proces przygotowania zatwierdzonej wewnętrznej oferty dla klienta jest przyspieszony. Akceptacja oferty jest ujęta w ścisłe ramy i możliwe jest śledzenie przebiegu oraz statusu przygotowywanych ofert. Istnieje możliwość monitorowania ofert, które zostały już przygotowane, ale nie są jeszcze podpisane przez klientów. Przechowywanie wszystkich dokumentów jest systemowo zorganizowane i łatwo jest odnaleźć oferty przez osoby niebiorące udział w jej przygotowywaniu.

WYBÓR DOSTAWCÓW i ZAKUPY

W jednym miejscu na platformie istnieje dostęp do pełnej informacji na temat aktualnych jak i potencjalnych dostawców, do których można wysłać zapytanie o cenę lub produkt. Cały proces przebiega szybko i sprawnie.

Możliwość automatycznej i samodzielnej rejestracji przez dostawców pozwala zbudować dużą grupę potencjalnych partnerów i zwiększyć konkurencyjność dostaw.

Obiegi zakupów prowadzone są drogą elektroniczną, co znacząco przyspiesza proces podejmowania decyzji. iBuilder daje pracownikom możliwość samodzielnego określania zapotrzebowania, a dział zakupów automatycznie agreguje zapotrzebowanie, generując przy tym formularze zamówień lub aukcję zakupowe.

Case study


PROMAG S.A.
PROMAG S.A.

PROMAG S.A. wspiera swoich Klientów od ponad 30 lat na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie logistyki wewnętrznej poprzez produkcję i integrację kompleksowego wyposażenia magazynowego, urządzeń składowania i transportu towarów w nowoczesnych magazynach.


Pracownicy PROMAG S.A. w odpowiedzi na spływające codziennie duże ilości zapytań ofertowych przygotowują indywidualne oferty dla wszystkich swoich klientów. Do tej pory proces przygotowania, opracowania i akceptacji oferty nie był prowadzony systemowo. Odrzucane zapytania ofertowe nie zawsze były rejestrowane i analizowane, a sam proces przygotowania oferty był mocno wydłużony ze względu na konieczność konsultacji e-mailowych oferty z wieloma osobami.


Rozwiązaniem problemu było wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwolił na bardzo dokładną organizację procesu przygotowania, weryfikacji akceptacji ofert, ich przechowywania oraz monitorowania procesu ich przygotowywania. Dodatkową korzyścią dla pracowników jest także automatyczne generowanie i wysyłanie e-mailowe wszystkich ofert do ustandaryzowanych szablonów i gotowych dokumentów PDF. Możliwe to było dzięki wprowadzeniu bardzo rozbudowanego katalogu produktów, obsłudze wszystkich możliwych wariantów i ofertowych i przede wszystkim rozległą integrację z systemem ERP w zakresie synchronizacji kontrahentów, produktów, cenników oraz pobierania do ofert pozycji sprzedażowych projektowanych po stronie ERP. Wielowymiarowe raporty pozwalają na ciągły monitoring efektywności wdrożonych rozwiązań, a porównanie ich wyników z wcześniejszymi statystykami zebranymi przed uruchomieniem systemu iBuilder było bardzo wymiernym miernikiem sukcesu wdrożenia. W kolejnych latach po zakończeniu wdrożenia system iBuilder został rozbudowany o nowe moduły i funkcje, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom PROMAG S.A.

banner

Nasze rozwiązania mają zastosowania we wszystkich obszarach biznesu

eXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies