eXant kv

Rozwiązania dla
farmacji


Wdrożenie naszych rozwiązań wprowadza rygorystyczną i pełną kontrolę przepływu informacji medycznych i administracyjnych między pracownikami, dostawcami i partnerami, co zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na dostosowanie się do przepisów prawa.

Farmacja


Farmacja

Przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej potrzebują systemów informatycznych, które nie tylko wspomagają produkcję powiązaną jest z szeregiem rygorystycznych wymagań i przepisów, ale także zapewniają najlepszą jakość wyrobów. Branżę farmaceutyczną wyróżnia wysoka konkurencja i dbałość o wysoki poziom obsługi klienta. iBuilder usprawnia wszystkie procesy wewnętrzne i zewnętrzne oraz optymalizuje koszty prowadzonej działalności.


Poprzez iBuilder możliwe jest grupowanie funkcjonalności systemu związanych bezpośrednio z realizacją kontraktów i ofert poprzez składanie zleceń i śledzenie realizacji zleceń i dostaw, przeglądanie katalogu produktów, śledzenie realizacji kontraktów i ofert, składanie zapytań ofertowych i kontraktowych, przeglądanie i pobieranie cenników, śledzenie stanu przechowywanych produktów i należności za ich przechowanie.

Moduł raportowania odgrywa ważną rolę w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Prezentuje w jednym miejscu kluczowe informacje niezbędne do zarządzania firmą. Pulpit Przełożonego, który ma wbudowany zestaw kilkudziesięciu raportów, może posłużyć również do udostępniania ustandaryzowanych raportów i analiz bez zbędnego czekania na uzupełnienie danych przez dział sprzedaży lub dział finansowy. Możliwość kompilacji danych w raportach z różnych źródeł np. dane z systemu f-k, raport z platformy internetowej zawierający zrealizowane zamówienia w tym udzielone rabaty przez przedstawicieli terenowych.

Wybrane rozwiązania


Zakupy

Wnioski zakupowe oraz zamówienia są realizowane za pomocą obiegu dokumentów zgodnego z przedstawioną ścieżką procesu. System pozwala na wskazanie dostawcy lub przeprowadzenie procesu zapytań ofertowych w celu uzyskania ofert i wyboru najlepszej z nich.

System pozwala także na agregację zamówień pochodzących z różnych wniosków zakupowych, a odnoszących się do tego samego dostawcy.

iBuilder zapewnia integrację z systemem F-K w zakresie bazy dostawców (pobieranie i dodawanie) oraz pobieranie i weryfikacja planowanych zakupów z Planem Budżetowym. Przy wykorzystaniu modułu e-Procurement możliwe jest także zarządzanie cennikami poszczególnych dostawców oraz przeprowadzanie aukcji cenowych i wielokryteriowych.

Budżetowanie

Aplikacja zapewnia możliwość wskazania pozycji budżetowej z zaimportowanych plików budżetowych na etapie składania zapotrzebowania i jego weryfikacji (kwota budżetu zatwierdzonego i aktualnie dostępnego).

Złożone zapotrzebowanie przekazywane jest w aplikacji do odpowiedniej osoby weryfikującej, zgodnie z wybranym manualnie bądź podstawionym automatycznie, na etapie składania zapotrzebowania, kierunkiem akceptacji.

Ścieżka procesu pozwala m.in. przekazać do osoby akceptującej, cofnąć zapotrzebowanie do zlecającego, odrzucić zapotrzebowanie lub przekazać do realizacji. Przekazanie zapotrzebowania do osoby akceptującej umożliwi bezpośrednią komunikację z odpowiedzialnym za budżet i pozwoli na uzyskanie akceptacji wydatku pozabudżetowego.

Zapotrzebowania są widoczne według grupy / rodzaju zapotrzebowania oraz daty wpływu.

Zarządzanie sprzedażą

Moduł przeznaczony do kompleksowej obsługi procesu sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej. Zakładka Przedstawiciel medyczny daje możliwość wglądu w stan realizacji kontraktu i oferty czy generowania raportów stanów magazynowych.

Funkcjonalność wspiera przedsiębiorstwa farmaceutyczne już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez negocjacje, przygotowanie oferty i umowy. Monitorowanie i kontrola procesu sprzedaży, realizacja planów sprzedaży, zarządzanie umowami – to kolejne etapy, które mogą ulec usprawnieniu dzięki iBuilderowi. Moduł pomaga zająć się także rozliczaniem płatności, wystawianiem faktur (w tym także masowe fakturowanie i rozliczanie umów), a także obsługą posprzedażową czy raportowaniem.

Funkcjonalność zarządzania umowami sprzedaży pozwala na kompleksowe zarządzanie umowami, cenami i polityką rabatową. Wbudowany proces akceptacji warunków umowy pozwala na kontrolę działu handlowego w zakresie nadawanych rabatów oraz innych zmian dotyczących warunków umowy.

Po zatwierdzeniu umowy automatycznie zostaje wygenerowane powiadomienie dla działu finansowego a harmonogram płatności uwzględniony w raportach przychodów. Na podstawie danych z umowy (dane klienta, oznaczenie umowy itp.), mechanizmy integracyjne przekazują dane do systemu F-K. Oprogramowanie oferowane przez eXant integruje się z każdym dostępnym na rynku systemem Finansowo-Księgowym.

Workflow i obieg dokumentów

IBuilder znajduje zastosowanie przy obiegu dokumentów (przychodzących, wychodzących i wewnętrznych) w przedsiębiorstwach z branży farmaceutycznej. Obiegi dokumentów pozwalają na ich przekazywanie i wykonywanie zadań związanych z poszczególnymi dokumentami. Użytkownik wyświetla listę zadań, które powinien wykonać. Zadania można dowolnie sortować i filtrować.

Dostarczamy elektroniczny obieg faktur, planów budżetu, umów czy dokumentów z obszaru HR (wnioski urlopowe, rozliczanie delegacji).

Do pozostałych funkcjonalności należy m.in. integracja z innymi systemami np. finansowo-księgowymi, systemami kurierskimi i pocztą elektroniczną, obsługa kodów kreskowych, wersjonowanie dokumentów, dekretacja spraw (na wydział lub osobę), obsługa zastępstw czy możliwość tworzenia dokumentów powiązanych.

Moduł Repozytorium dokumentów pozwala na rejestrację, przechowywanie i wyświetlenie wszystkich dokumentów w systemie z podziałem na typy dokumentów. W repozytorium znajdują się dwa rodzaje dokuemntów: foldery fizyczne (zawierają dokuemnty) oraz foldery widokowe (filtry dokuemntów – udostępnione użytkownikom).

Portal pracowniczy

Portal pracowniczy służy do samoobsługi pracowniczej poprzez elektroniczne wnioski urlopowe, rozliczanie delegacji czy bezpośredni wgląd w profil pracownika. Wniosek urlopowy to proces służący do złożenia wniosku urlopowego. Złożyć wniosek mogą osoby zarejestrowane w systemie. Liczba dni urlopu dostępnych dla pracownika zostaje pobrana z systemu ERP. Proces obsługuje dowolne zgodne z Ustawą typy urlopów (w tym okolicznościowy i wypoczynkowy). Moduł Delegacje pozwala pracownikom rezerwować usługi (hotel, samochód) oraz rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne. iBuilder sam wylicza odpowiednie wartości na podstawie wysokości diet i ryczałtów za nocleg dla poszczególnych krajów, stawek za kilometr oraz aktualnych kursów walut. Menadżer może wprowadzać znaczne oszczędności dzięki kontroli wyjazdów swoich pracowników (grupowaniu wyjazdów) oraz spełniającemu wymagania formalno-prawne elektronicznemu obiegowi dokumentów dotyczących delegacji.

Profil pracownika w jednym miejscu prezentuje informację z systemu kadrowo-płacowego tj. dane osobowe, przebieg zatrudnienia, urlopy, delegacje, badania okresowe i wiele innych potrzebnych informacji.

Cenniki i rozliczania z klientami

Poprzez iBuildera możliwe jest zarządzanie cennikami. Na podstawie przesłanych na platformę informacji na temat warunków dostawy i produktów iBuilder wyświetla konkretną cenę wybranego produktu. Cena uwzględnia już rabaty i wszystkie pozostałe elementy wymagane do jej ustalenia. Funkcjonalność rozliczeń w iBuilder daje możliwość całkowitej eliminacji opóźnień w przekazywaniu danych z działu sprzedaży do działu finansowego. Dane do rozliczenia umowy znajdują się w systemie natychmiast po zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Raporty zostają automatycznie zaktualizowane w oparciu o zaksięgowane wpłaty. System umożliwia wyszukanie niezafakturowanych wpłat, a dzięki funkcjonalności seryjnego wystawiania faktur dział księgowości w kilka minut przygotuje faktury lub zawiadomienia o wpłacie.

Ponadto do funkcjonalności tego modułu należy także: zestawienia wpłat, odsetek, przeterminowanych płatności, zarządzanie windykacją płatności włącznie z automatycznym tworzeniem not ostrzegawczych i wezwań do zapłaty (także z powiadomieniami e-mail i sms) czy mechanizmy seryjnego importu wpłat, łączenia wpłat z kontraktami oraz seryjnego wystawiania faktur.

Case study


Apotex
Apotex

Apotex Polska jest częścią kanadyjskiego koncernu Apotex Inc. Od ponad 40 lat ta międzynarodowa grupa jest zaufaną marką w całej społeczności farmaceutycznej i zapewnia pacjentom na całym świecie dostęp do atrakcyjnych cenowo leków wysokiej jakości. Produkty generyczne Apotex spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa na wszystkich rynkach. Dzięki dążeniu do doskonałości i innowacji, Apotex pomaga społeczności na całym świecie żyć dłużej i zdrowiej.Dynamiczny rozwój filii w Polsce był główną motywacją do wdrożenia odpowiedniej platformy informatycznej, dzięki której kadra zarządzająca Apotex może szczegółowo kontrolować budżety przeznaczone na promocję produktów leczniczych oraz suplementów diety, a na podstawie zebranych informacji alokować środki pomiędzy produktami i regionami. Dzięki eXant Software Polska pracownicy Firmy, poprzez moduł eDocuments, mają stały dostęp do informacji na temat swoich bieżących wydatków, szczegółowych budżetów oraz stopnia ich realizacji w poszczególnych miesiącach, . Istotną korzyścią z wdrożenia systemu jest zwiększenie relacji pomiędzy prezentacją budżetów i kosztów w wersji lokalnej oraz według raportowania kanadyjskiego, co znacząco zwiększyło efektywność raportowania lokalnego do Zarządu grupy.

„System iBuilder umożliwił dostarczenie błyskawicznej informacji zwrotnej na temat podjętych przez przedstawicieli medycznych działań marketingowych w kontekście wykorzystania ich budżetów, pozwolił na kontrolę wydatków i efektywne rozliczenie pracowników, w każdym aspekcie powierzonej im odpowiedzialności.”

Marcin Grzesiak – Analityk Finansowy, Apotex Polska

banner

Nasze rozwiązania mają zastosowania we wszystkich obszarach biznesu

eXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies