eXant kv

Rozwiązania dla
budownictwa i inżynierii


Wspieramy cały proces realizacji inwestycji od planowania poprzez budżetowanie i bieżącą kontrolę realizacji. Nasze rozwiązania wdrożone są w ponad 200 firmach budowalanych.

Budownictwo i inżynieria


Budownictwo i inżynieria

Przedsiębiorstwa budowlane w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku oraz efektywniejszego działania powinny wdrażać kompleksowe systemy informatyczne. Oferowane oprogramowanie iBuilder wspiera firmy budowlane w całym procesie realizacji inwestycji. Oprócz standardowych funkcjonalności dostępne są dedykowane rozwiązanie wspierające proces budżetowania projektu inwestycyjnego czy moduł służący do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.


Poprzez wdrożenie iBuilder’a kilkukrotne skraca się czas potrzebny na rejestrowanie wpłat, rozliczanie sald umów i wystawianie faktur. Ponadto wyeliminowane zostaje dwukrotne wprowadzania danych finansowych w systemach księgowych. Po wdrożeniu platformy następuje zautomatyzowanie całego procesu rozliczania dzięki pełnej integracji iBuilder’a z systemem finansowo-księgowym (synchronizacja klientów, automatyczny import wpłat, synchronizacja rozrachunków, integracja i księgowanie faktur sprzedażowych).

Dzięki wdrożonemu rejestrowi umów budowlanych wszystkie faktury wiązane z umowami są sumowane i pozwalają osobom akceptującym na kontrolę poziomu wykonalności umów i zgodności faktur z warunkami umowy.

Wybrane rozwiązania


BUDŻETOWANIE

Budżetowanie to dedykowane i kompleksowe rozwiązanie wspierające cały proces budżetowania projektu inwestycyjnego, począwszy od studium wykonalności, przez jego uszczegółowienie w momencie planowania budżetu, na etapie realizacji, aż po rozliczenie i weryfikację odchyleń od planu. System pozwala również na gromadzenie dokumentów, umów, faktur i płatności oraz ich bieżącą kontrolę w odniesieniu do poszczególnych linii budżetowych, wraz ze śledzeniem wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex.

Rozbudowane mechanizmy łączenia poszczególnych budżetów cząstkowych w budżety zbiorcze i projekty pozwalają na zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami w jednym systemie oraz na analizowanie danych od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych.

ANALIZA REALIZACJI I ROZLICZENIA BUDŻETU

System pozwala na analizę realizacji budżetu i jego rozliczenie. Uwzględnia następujące porównania:

  • Umowy vs Plan – realizacja liczona jest jako suma wartości podpisanych umów, plan to wartości określone w wybranej wersji budżetu.
  • Faktury vs Plan – realizacja liczona jest jako suma wartości dodanych faktur, plan to wartości określone w wybranej wersji budżetu.
  • Faktury Inwestora – realizacja uwzględnia faktury, w których odbiorcą jest Inwestor – nie uwzględnia faktur, których odbiorcą jest Generalny wykonawca. Faktury Generalnego wykonawcy uwzględnione będą dopiero po zrefakturowaniu.
  • Faktury Wykonawcy – realizacja uwzględnia faktury, w których odbiorcą jest Generalny wykonawca – nie uwzględnia faktur Inwestora.
  • Faktury vs Umowy – realizacja liczona jest jako suma wartości dodanych faktur i odnoszona do sumy podpisanych umów – w tym przypadku także można wybrać, czy system uwzględnia faktury Inwestora, czy Generalnego wykonawcy.

WORKFLOW

Workflow to dedykowane i gotowe rozwiązanie wspomagające procesy obiegu dokumentów i informacji w firmie budowlanej, dostępne z dowolnego miejsca na świecie, z urządzenia wyposażonego jedynie w przeglądarkę www.

Moduł zapewnia automatyczną kontrolę realizacji umów budowlanych, przy jednoczesnym powiązaniu ich z fakturami kosztowymi i zamówieniami zakupu. Informuje o stanie wykonania zaplanowanego wcześniej budżetu i wspiera rozliczanie obciążeń i kaucji gwarancyjnych z tytułu umów budowlanych. Elektroniczny dziennik budowy i proces zarządzania dokumentacją inwestycji umożliwia elastyczne zarządzanie projektem inwestycyjnym oraz bieżącą kontrolę zadań.

Z kolei elektroniczne repozytorium dokumentów firmowych oraz kancelaryjny obieg dokumentów z OCR usprawniają wspólną pracę nad dokumentami wszystkich uczestników projektu.

UMOWY BUDOWLANE

Obieg umów budowlanych umożliwia śledzenie procesu realizacji umowy oraz jej rozliczania (faktury, kaucje gwarancyjne i płatności). Dzięki rozbudowanym parametrom opisującym dokument (kaucje, obciążenia, harmonogram płatności, rodzaj umowy, sumy zatrzymanych kaucji itp.) system umożliwia kontrolę realizacji umowy, rozliczania prac budowlanych, kontrolę faktur, płatności i budżetów.

Dla każdej umowy zdefiniowane mogą zostać kaucje gwarancyjne i inne obciążenia (odliczane od kwot faktury). Dzięki temu system automatycznie będzie dbał o ich rozliczenie względem wystawionych przez wykonawcę faktur.

W ramach procesu możliwe jest także śledzenie poziomu realizacji umowy względem faktur w obiegu oraz faktur zaksięgowanych i już zapłaconych. System automatycznie będzie kontrolował poziom realizacji umowy z fakturami w obiegu i alarmował lub blokował akceptację faktury przekraczającej wartość umowy.

ZAKUP GRUNTÓW

Rozwiązanie umożliwia procesowe podejście do udziału w postępowaniu przetargowym, poszukiwaniu i analizie gruntów możliwych do zakupu pod inwestycję. Cały proces rozpoczyna się w momencie dodania informacji o gruncie lub ogłoszeniu przetargu wraz z informacjami opisującymi grunt i pozwalającymi na przygotowanie przez Dział Projektowy analizy i oferty, a finalnie także akceptacji tej oferty.

System przechowuje informacje o powierzchni działki, mieście, dzielnicy, opisie infrastruktury i okolicy, źródle oferty, ofertach konkurencji itp., pozwalając jednocześnie na śledzenie historii przetargów związanych z danym gruntem. W kolejnym kroku informacje o przetargu są przekazywane do analizy, podczas której dyskutowana jest atrakcyjność gruntu, możliwość jego pozyskania pod konkretną inwestycję wraz z decyzją o udziale w postępowaniu przetargowym.

OBSŁUGA ZAKUPÓW BUDOWLANYCH

Proces obsługi zakupów budowlanych służy do elektronicznego tworzenia, zarządzania oraz akceptacji wniosków o wydatki w firmie deweloperskiej lub budowlanej. System obsługuje cały proces obiegu zamówień w firmie, bez zbędnej utraty czasu na wypisywanie papierowych wniosków oraz zbieranie podpisów kolejnych przełożonych.

Proces elektronicznego zamówienia rozpoczyna się od przygotowania wniosku przez pracownika. Tworzy się go przy pomocy dostępnego katalogu produktów znajdujących się w systemie lub (koszty ogólne lub koszty budowlane), jeśli takie nie występują, wprowadzenia ich ręcznie z uwzględnieniem przysługujących limitów. Tak przygotowane zamówienie zostaje elektronicznie przesłane do kierownika danego działu lub inwestycji wraz z przesyłaną do skrzynki e-mail informacją o nowym zamówieniu oczekującym na akceptację.

Każdy pracownik ma w aplikacji dostęp do listy swoich zamówień. Korzystając z tej listy pracownik może odszukać wszystkie informacje dotyczące zamówień historycznych. Na liście tej znajduje się również informacja o tym, czy zamówienie jest już zrealizowane czy nie. Może to stanowić dla księgowości doskonałe źródło do zakładania rezerw.

ŚCIEŻKI OBIEGU I AKCEPTACJI FAKTUR

Wielopoziomowe ścieżki obiegu i akceptacji faktur w zależności od spółki, inwestycji, etapu, budynku, typu faktury (kosztowa, budowlana, Generalnego Wykonawcy, marketingowa itp.) czy np. typu pojedynczego kosztu proces może być realizowany w inny, zdefiniowany przez klienta sposób (np. zawierać inne poziomy akceptacji kwotowej płatności, być kierowany do Kierownika Projektu odpowiedzialnego za dany obszar projektu czy daną inwestycję lub budynek). Dodatkowo dostępny moduł rozbudowanej dekretacji merytorycznej faktur.

ANALIZY I RAPORTY

System prezentuje w jednym miejscu kluczowe informacje ze wszystkich inwestycji i spółek celowych, niezbędne do zarządzania firmą budowlaną. Ponadto Pulpit menadżera, który ma wbudowany zestaw kilkudziesięciu raportów, może posłużyć również do udostępniania ustandaryzowanych raportów i analiz bez zbędnego czekania na uzupełnienie danych przez dział sprzedaży lub dział finansowy.

Oferowane funkcjonalności m.in.: kilkadziesiąt rozbudowanych raportów podzielonych na sekcje tematyczne (klienci, sprzedaż, finanse, serwis), definiowanie i zapisywanie indywidualnych widoków raportów, możliwość eksportu danych do MS Excel lub innego dowolnego formatu, pulpity menadżerskie, analizy wskaźnikowe, raporty typu Drill Down, alerty o przekroczeniu wskaźników wysyłane poprzez e-mail i/lub sms, możliwość samodzielnego definiowania wyglądu raportów przez użytkownika.

POWIERZCHNIE KOMERCYJNE

Jest to kompletne i dedykowane oprogramowanie dla firm budujących oraz wynajmujących lokale handlowe i/lub biurowe. Rozwiązanie służy do kompleksowego zarządzania całym procesem związanym z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i jest w pełni powiązane z pozostałymi funkcjonalnościami systemu (np. dołączenie do dowolnego procesu Workflow, takiego jak proces zgłoszenia usterki, obieg i dekretacja faktury kosztowej z krokami akceptacji przez menadżera obiektu, zarządcy, działu kontroli czy księgowości , czy choćby dołączenie rejestracji płatności przez zarządcę itp.).

System wspiera różne procesy, począwszy od planowania, projektowania, realizacji i komercjalizacji inwestycji, poprzez zarządzanie nieruchomościami oraz ich wynajmem, aż po obsługę techniczną inwestycji.

Case study


Robyg S.A.
Robyg the art of building

ROBYG S. A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako najcenniejszy kapitał firmy wymieniane jest zaufanie inwestorów oraz klientów.


Obecnie firma posiada w Polsce 6 biur sprzedaży – 3 w Warszawie oraz 3 w Gdańsku.

Jednym z założeń było uporządkowanie i organizacja obiegu dokumentów, w tym wielopoziomowej weryfikacji i akceptacji faktur oraz tworzenia umów i innych dokumentów wewnętrznych. Wszystkie te obiegi musiały uwzględniać poziomy akceptacji zależne od spółki, inwestycji, etapu i rodzaju rozpisywanych kosztów.

Pozostałe założenia obejmowały usystematyzowanie i obsługę całego procesu sprzedaży mieszkań, rozliczeń umów oraz obsługi posprzedażowej w tym także serwisowej oraz umożliwienie generowania przekrojowych raportów dotyczących sprzedaży mieszkań. W związku z dynamicznym rozwojem spółki jednym z wyzwań było ograniczenie czasu związanego z rozliczaniem finansowym kontraktów

Dodatkowym celem było umożliwienie śledzenia wszystkich dokumentów i uzyskania szczegółowych raportów dotyczących przebiegu spraw.


Kompleksowym rozwiązaniem okazał się iBuilder, który wdrożony został w obszarze sprzedaży (zarządzanie klientami, umowami, harmonogramami, zarządzanie rozliczeniami, zarządzanie zgłoszeniami usterkowymi itp.), workflow i zarządzania dokumentacją inwestycji w zakresie korespondencji przychodzącej, wychodzącej, faktur kosztowych, zwolnień kaucji gwarancyjnych oraz w obszarze analiz i raportów z wykresami i kokpitami menadżerskimi. Ponadto zautomatyzowano proces zakładania kontrahentowi rozrachunków w systemie na podstawie danych sprzedażowych (integracja).

banner

Nasze rozwiązania mają zastosowania we wszystkich obszarach biznesu

Zapoznaj się z e-rozwiązaniami dla pozostałych branżeXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies