eXant kv

Rozwiązania dla
przemysłu chemicznego


Wdrożenie naszych rozwiązań nie tylko zwiększa szybkość reazlizacji zamówień i kontraktów pomiędzy przedsiębiorstwem a partnerami, ale znacznie poprawia jakość obsługi i wpływa na wzrost marży i wiedzy o klientach.

Przemysł chemiczny


Przemysł chemiczny

Branża chemiczna charakteryzuje się występowaniem wielu norm bezpieczeństwa oraz wewnętrznych przepisów i wymagań.
Wdrożony system informatyczny ma za zadanie usprawnić dwustronną komunikację z systemami ERP oraz spełniać podstawowe zadania w zakresie sprzedaży, dystrybucji oraz logistyki.


Funkcjonalność operacyjna iBuildera w zakresie sprzedaży i logistyki pozwala m.in. na akceptację zleceń przekazywanych przez klienta, monitorowanie statusu zlecenia wraz z powiadomieniem- zdefiniowanym komunikatem po każdym etapie realizacji czy wprowadzenia adresu dostawy przy określonych warunkach.

iBuilder daje możliwość rejestracji kilku kont dla jednego użytkownika, który jest partnerem biznesowym lub kontrahentem. Jedno przedsiębiorstwo może posiadać różne profile logowania dla poszczególnych jednostek, oddziałów czy konkretnych pracowników wraz ze szczegółowym zakresem uprawnień dla każdego z istniejących kont.

Wybrane rozwiązania


E-commerce (platforma B2B)

Elektroniczny katalog produktów, który w pełni zintegrowany jest z systemem ERP pozwala na prezentację zawsze aktualnych informacji na temat stanów magazynowych, aktualnych cen (dostępne w różnych walutach) i promocjach. Możliwość rozbudowania bazy informacji o produktach i stanach magazynowych poprzez dołączenie zdjęć, dokumentacji czy innych ważnych elementów.

Platforma posiada funkcję możliwość integracji platformy z systemami księgowo- magazynowymi. Aktualizacja oferty następuje poprzez import danych z programu magazynowego, czy też import asortymentu ze sklepu internetowego (np. plik .xml).

Poprzez zamówienia elektroniczne (online) możliwe jest samodzielne składanie zamówień. Złożone zamówienie na platformie zakupowej zostają elektronicznie przekazane do obiegu zadań i dokumentów, dzięki czemu przechodzą odpowiednią drogę akceptacji wewnętrznej. Po weryfikacji limitów kredytowych i innych niezbędnych kroków zamówienie zostają automatycznie wprowadzone do systemu ERP.

iBuilder współpracuje z urządzeniami mobilnymi a platforma B2B dostępna jest poprzez telefon komórkowy oraz tablet. Rozwiązanie mobilne cechuje prostota obsługi i łatwość dostosowania się do potrzeb organizacji, co zwiększa skuteczność i efektywność pracy.

Portal pracowniczy

Portal pracowniczy służy do samoobsługi pracowniczej poprzez elektroniczne wnioski urlopowe, rozliczanie delegacji czy bezpośredni wgląd w profil pracownika. Wniosek urlopowy to proces służący do złożenia wniosku urlopowego. Złożyć wniosek mogą osoby zarejestrowane w systemie. Liczba dni urlopu dostępnych dla pracownika zostaje pobrana z systemu ERP. Proces obsługuje dowolne zgodne z Ustawą typy urlopów (w tym okolicznościowy i wypoczynkowy). Moduł Delegacje pozwala pracownikom rezerwować usługi (hotel, samochód) oraz rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne. iBuilder sam wylicza odpowiednie wartości na podstawie wysokości diet i ryczałtów za nocleg dla poszczególnych krajów, stawek za kilometr oraz aktualnych kursów walut. Menadżer może wprowadzać znaczne oszczędności dzięki kontroli wyjazdów swoich pracowników (grupowaniu wyjazdów) oraz spełniającemu wymagania formalno-prawne elektronicznemu obiegowi dokumentów dotyczących delegacji.

Profil pracownika w jednym miejscu prezentuje informację z systemu kadrowo-płacowego tj. dane osobowe, przebieg zatrudnienia, urlopy, delegacje, badania okresowe i wiele innych potrzebnych informacji.

CRM

Konsoliduje czynności wykonywane przez działy: obsługi klienta, sprzedaży i marketingu pozwala na poprawę efektywności procesów biznesowych oraz zwiększa satysfakcję klientów.

CRM umożliwia przechowywanie informacji na temat potencjalnych klientów wraz z ich danymi kontaktowymi i innymi szczegółowymi informacjami przydatnymi dla branży chemicznej. Karta klienta, oprócz pełnej historii kontaktów, zawiera również takie dane jak notatki, zadania, dokumenty i maile. Informacje na temat klientów są udostępniane zgodnie ze zdefiniowanymi prawami uprawnień i polityką bezpieczeństwa firmy.

Moduł CRM wspiera zarówno kompleksowe zarządzanie zadaniami, jak i kontaktami z klientami. System umożliwia tworzenie, edycję i przypisywanie przedstawicielom handlowym różnego rodzaju zadań związanych z pracą z Klientami. Zadania są szeregowane w listy „to-do” („do zrobienia”), co znacznie usprawnia pracę handlowcom, a kierownikom sprzedaży ułatwia kontrolę swoich pracowników.

CRM udostępnia wygodny widok kalendarza z wszystkimi zadaniami, które przełożeni zlecili do wykonania lub które handlowiec założył samodzielnie. Zadania te można w łatwy sposób filtrować, czy to terminami, czy typami, można je również łączyć z ofertą konkretnych lokali. Przypomnienia generowane są za pomocą poczty e-mail i/lub z wykorzystaniem wiadomości sms. Osoby zarządzające mogą skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej funkcjonalności jaką jest widok kalendarza podległych pracowników (w zależności od potrzeb: czy to pojedynczego handlowca, całego zespołu czy nawet kilku biur sprzedaży).

Aplikacja mobilna dla handlowców

Aplikacja mobilna dostępna jest na urządzeniach typu telefon komórkowy czy tablet. Handlowcy mają dostęp do bazy wiedzy, aktualnych informacji oraz generatora ofert dla klienta (bezpośrednio z systemu wg dowolnego szablonu wraz z załącznikami) bez względu na to gdzie się znajdują. Dzięki iBuilder możliwa jest rejestracja wszystkich kontaktów z klientami, przydzielanie zadań związanych z obsługą klienta czy stały dostęp do rozbudowanej wyszukiwarki klientów. Zaawansowany mechanizm pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich elementów powiązanych z klientem (aktualne i historyczne zamówienia, aktualne i historyczne umowy, płatności, korekty, historia rabatów i rezygnacji, faktury itp.).

Jeden pulpit dla handlowca z informacją o wszystkich powiązanych zdarzeniach – historia zamówień, aktualne i przyszłe płatności, podgląd faktur czy też informacja o aktualnych reklamacjach klienta. Mobilna aplikacja pozwala także na automatyczne generowanie i zapisywanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej w powiązaniu z modułem Workflow i Obieg Dokumentów.

Pulpit menadżera sprzedaży umożliwia m.in. analizę szans sprzedaży handlowców oraz analizę aktywności handlowców, wszystko to na podstawie zdarzeń zapisywanych w rozbudowanych kalendarzach.

Workflow i obieg dokumentów

IBuilder znajduje zastosowanie przy obiegu dokumentów (przychodzących, wychodzących i wewnętrznych) w przedsiębiorstwach z branży chemicznej. Obiegi dokumentów pozwalają na ich przekazywanie i wykonywanie zadań związanych z poszczególnymi dokumentami. Użytkownik wyświetla listę zadań, które powinien wykonać. Zadania można dowolnie sortować i filtrować.

Dostarczamy elektroniczny obieg faktur, planów budżetu, umów czy dokumentów z obszaru HR (wnioski urlopowe, rozliczanie delegacji).

Do pozostałych funkcjonalności należy m.in. integracja z innymi systemami np. finansowo-księgowymi, systemami kurierskimi i pocztą elektroniczną, obsługa kodów kreskowych, wersjonowanie dokumentów, dekretacja spraw (na wydział lub osobę), obsługa zastępstw czy możliwość tworzenia dokumentów powiązanych.

Moduł Repozytorium dokumentów pozwala na rejestrację, przechowywanie i wyświetlenie wszystkich dokumentów w systemie z podziałem na typy dokumentów. W repozytorium znajdują się dwa rodzaje dokuemntów: foldery fizyczne (zawierają dokuemnty) oraz foldery widokowe (filtry dokuemntów – udostępnione użytkownikom).

Raportowanie

Kokpit z raportami (Business Monitor) pozwala na analizowanie danego obszaru biznesu od ogółu do szczegółu. Zestaw wskaźników (tzw. KPI) dostępny na jednym ekranie w postacie wykresów, umożliwia szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji menadżerski. Ponadto, dzięki systemowi powiadomień, jeśli dany wskaźniki (KPI), przekroczy zadeklarowaną przez menadżera wartość krytyczną, otrzyma on natychmiast wiadomość SMS i e-mail, tak by mógł szybko reagować na zmiany.

Tworzenie raportów na podstawie aktualnych danych oraz wizualizacja pozwala na szybką analizę. Dostęp do kokpitów z raportami udzielony może być pracownikom, klientom i dostawcom, tak by mogli sami analizować dane. Raporty tworzone są elastycznie i mogą dotyczyć sprzedawanych produktów oraz realizowanych zamówień.

Użytkownik biznesowy posiada możliwość przygotowywania raportów w oparciu o bazę danych za pomocą graficznego interfejsu (przygotowanie raportów nie wymaga programowania ani znajomości języka SQL). Wybierając tabele i kolumny oraz wprowadzając do raportu kryteria, grupowanie i sortowanie, użytkownik przygotowuje gotowe eksporty danych. Następnie do poszczególnych eksportów przygotowuje formę docelową raportu w programie MS Excel (szablon raportu). Na tej podstawie przygotowuje gotowe raporty do uruchomienia (lista raportów do uruchomienia) oraz wykresy Drill Down.

Case study


Grupa Azoty
Grupa Azoty

Grupa Azoty SA od ponad 45 lat są liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego i liczącym się graczem w tej branży na arenie międzynarodowej.


Celem złożonego projektu, który eXant realizował wspólnie ze swoim partnerem biznesowym – firmą S&T Services Polska było wdrożenie korporacyjno-internetowego serwisu informacyjnego spółki oraz wdrożenie systemu e-commerce.

Wdrożone rozwiązanie e-commerce usprawniło dwustronną komunikację służb sprzedaży, logistyki, finansów nabywcy z partnerami handlowymi i odbiorcami końcowymi oraz przyśpieszy realizację sprzedaży w systemie SAP. System daje kontrahentom możliwość samodzielnego składania zamówień oraz umożliwia jego administrację przez wewnętrzny dział IT.

W konkursie projektów informatycznych, który organizowany jest przez redakcję Nowego Przemysłu i portal Wirtualny Nowy Przemysł wspólnie zaimplementowane rozwiązanie nagrodzone zostało w kategorii „Najciekawsze z najlepszych”.

banner

Nasze rozwiązania mają zastosowania we wszystkich obszarach biznesu

eXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies