eXant kv

eXant HRM


Zarządzanie zasobami ludzkimi

eXant HRM


eXant HRM

eXant HRM (Human Resource Management) jest gotowym portalem pracowniczym wpierającym zarządzanie zasobami ludzkimi i miękkim HR.


System zapewnia kompletny dostęp do wiedzy na temat pracowników – ich profili zawodowych, wynagrodzeń, kompetencji, szkoleń, ocen oraz złożonych wniosków czy dokumentów. Jest nie tylko bazą wiedzy dla pracowników, ale także pozwala im na składanie i obsługę elektronicznych wniosków takich jak wniosek o urlop, rozliczenie delegacji, szkolenie itp.

eXant HRM to także świetne rozwiązanie dla pracowników działu HR. System umożliwia zarządzanie całym procesem rekrutacji, począwszy od możliwości tworzenia ogłoszeń, poprzez ich publikację, aż do tworzenia profili kandydatów i dokonywania ich oceny. Ponadto, dzięki wsparciu systemu przy zarządzaniu profilami kompetencyjnymi pracowników, zarządzaniu ścieżkami rozwoju i szkoleniami oraz możliwością elektronicznej oceny pracowniczej, dział HR oszczędza czas oraz zwiększa efektywność swojej pracy.

Interfejs systemu jest łatwy w obsłudze, a sam dostęp do niego jest możliwy za pomocą przeglądarki internetowej, telefonu komórkowego oraz kiosku interaktywnego, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych.

Najważniejsze korzyści biznesowe


Oszczędność czasu i optymalizacja kosztów

Wyeliminowanie rutynowych prac, które są czasochłonne i podatne na błędy i przez to kosztowne. Dzięki możliwości samoobsługi, zmniejszenie ilości zapytań od pracowników kierowanych do działu personalnego oraz znaczna redukcja dokumentacji papierowej.

Ulepszenie całego procesu obsługi pracownika

Zapewnienie pracy nad całym procesem zarządzania personelem (począwszy od procesu rekrutacji, a skończywszy na rozwiązaniu umowy), a nie podział na poszczególne zadania. Dzięki temu dział HR ma dostęp do wszystkich przekrojowych informacji, co pozwala na zarządzanie od ogółu do szczegółu.

Sprawna komunikacja i dostęp do pełnej wiedzy

Gwarancja kompletności i aktualności danych personalnych w systemie dzięki sprawnemu przepływowi danych pomiędzy pracownikami a działem HR. Bezpośredni i bezpieczny dostęp do informacji przez pracowników z każdego miejsca na świecie. Odciążenie działu HR, dzięki automatycznej aktualizacji akt pracowniczych oraz elektronicznemu obiegowi wniosków i dokumentów.

Funkcjonalności eXant HRM


Profil
pracownika

System pozwala pracownikom na bezpieczny dostęp do przekrojowych informacji na ich temat, pochodzących z systemu kadrowo-płacowego oraz z systemu eXant HRM. Na jednym ekranie udostępnione są takie informacje jak: karta stanowiska, dane personalne, przebieg zatrudnienia, wynagrodzenia, urlopy, delegacje, BHP i medycyna pracy, dane wyjścia i wejścia (RCP) i wiele innych.

Wyposażenie
pracownika

System pozwala na prowadzenie rejestru wyposażenia i zasobów przypisanych do pracownika. Dzięki temu, dział HR jest w stanie kontrolować oraz zarządzać bazą zasobów wraz z ich szczegółowym opisem, procesem przypisywania zasobów oraz ustalaniem terminów zwrotu.

Struktura organizacyjna i książka teleadresowa

System umożliwia prezentację struktury organizacyjnej w rozbiciu na departamenty, działy oraz stanowiska pracowników. Dzięki rozbudowanej książce teleadresowej, w szybki sposób można wyszukiwać pracowników, ich dane kontaktowe i miejsce w strukturze organizacyjnej.

Zarządzanie rekrutacjami

Funkcjonalność rekrutacji wspiera kompleksowo proces związanych z naborem pracowników na odpowiednie stanowiska w przedsiębiorstwie (począwszy od stworzenia ogłoszenia, przez selekcję, aż do wyboru kandydata). System umożliwia zarządzanie bazą rekrutacji, kandydatów oraz ogłoszeń.

eXant HRM pozwala na stworzenie ogłoszenia, następnie jego publikację na stronie internetowej i portalu, tak, by automatycznie przyjmować rejestracje aplikacji przesłanych przez kandydatów. Ponadto system daje możliwość prowadzenia e-testów oraz ocenę kandydatów, wspierając rekrutera w całym procesie wyboru.

Zarządzanie szkoleniami

System zapewnia wsparcie działu HR w zakresie procesów obsługi szkoleń. Funkcjonalność ta obejmuje proces planowania, przeprowadzania i oceny szkoleń. System pozwala na zarządzanie ścieżkami szkoleń, przypisywaniem ich do pracowników oraz łączenia z profilami kompetencyjnymi. Dzięki możliwości tworzenia i przeprowadzania ankiet i testów online, pracownicy działu HR mogą kontrolować ich jakość oraz badać satysfakcję pracowników. Dodatkowo system umożliwia tworzenie i zarządzanie bazą firm szkoleniowych, co pozwala na gromadzenie wszystkich informacji o możliwych organizatorach szkoleń, trenerach i wydarzeniach.

Kompetencje i opisy stanowisk pracy

System umożliwia tworzenie i zarządzanie bazą opisów stanowisk oraz profili kompetencji wraz z możliwością ich przypisywania do pracowników. Integracja z bazą pracowników i kandydatów oraz możliwość wyszukiwania, w szybki sposób pozwala na dopasowanie profilu pracownika czy kandydata do poszukiwanych kompetencji, co znacznie skróci czas potrzebny na rekrutacje. Łączenie profili kompetencyjnych z ścieżkami szkoleń, pozwala z kolei na planowanie i uporządkowanie procesu rozwoju pracowników.

Ocena pracownicza

eXant HRM stanowi świetne narzędzie wspierające proces oceny pracowników w przedsiębiorstwie. Pozwala na definiowanie i konfigurację rodzajów i kwestionariuszy ocen, a następnie na utworzenie arkuszy ocen i uruchomienie procesu ocen online. System umożliwia bieżące monitorowanie i kontrolowanie procesu ocen na podstawie zdefiniowanych raportów. System może bazować na opisach stanowisk i profilach kompetencji zdefiniowanych w eXant HRM, ale także może być wykorzystywany niezależnie do oceny efektywności działań pracowników, poziomu realizacji zadań i innych.

Urlopy i zastępstwa

eXant HRM pozawala na usprawnienie procesu obiegu wniosków urlopowych oraz planowanie i zarządzanie urlopami. System wspiera proces obiegu wniosków urlopowych każdego typu, w tym między innymi urlopu wypoczynkowego, na żądanie, okolicznościowego, bezpłatnego itd. i jest zgodny z obowiązującym prawem w Polsce. Niezależnie od integracji z systemem kadrowo-płacowym, system pozwala na automatyczne wyliczanie i kontrolę dostępnego dla pracownika limitu urlopów. eXant HRM udostępnia także rejestr zastępstw wynikających z urlopów oraz daje możliwość ich zarządzania.

Delegacje i rozliczanie zaliczek

eXant HRM pozwala na sprawne zarządzanie delegacjami pracowników, w tym rejestrację i akceptację wniosków oraz rozliczenie zaliczek i kosztów podróży służbowych. System umożliwia pracownikom składanie wniosków o delegację zarówno krajową jak i zagraniczną. Dzięki intuicyjnemu formularzowi zintegrowanego z mapą, moduł automatycznie ustala wysokość diety oraz oblicza kilometrówkę. Ponadto, opcjonalnie umożliwia wygenerowanie zaliczki. eXant HRM wspiera także pracowników w rozliczaniu kosztów delegacji oraz pobranych zaliczek.

e-Wnioski skierowane
do działu HR

Dzięki e-Wnioskom, pracownicy mogą rejestrować różnego rodzaju wnioski skierowane do działu HR, np. o refundację okularów, zmianę danych czy pożyczkę. Wprowadzając dokument pracownik określa jego rodzaj, a następnie wniosek automatycznie zostaje skierowany odpowiednim procesem (workflow) do działu HR.

Baza wiedzy, wniosków, dokumentów i regulaminy

System pozwala na udostępnianie pracownikom w jednym miejscu wzorów dokumentów, dokumentów BHP i ZFŚS oraz obowiązujących regulaminów. Dzięki temu dokumenty te są zawsze aktualne, a pracownicy samodzielnie mogą je wypełnić i śledzić ich historię. Ponadto pracownicy są w stanie sami wygenerować takie dokumenty kadrowe jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu czy zaświadczenie o zarobkach, co odciąża dział administracyjny.

Otwarta integracja z systemami zewnętrznymi

eXant HRM może zostać zintegrowany z innymi aplikacjami biznesowymi np. klasy ERP i systemami kadrowo-płacowymi. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do aktualnych danych pochodzących z tych systemów jak pasków wynagrodzeń, czasów pracy czy przelewów. System jest wyposażony w gotowe rozwiązania do integracji z takimi rozwiązaniami jak SAP, Oracle EBS, IFS, MS Dynamics, Sage Symfonia, Comarch, TETA.

eXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies