eXant kv

eXant CRM


Zarządzanie relacjami z klientami

eXant CRM


eXant CRM (Customer Relationship Management) jest platformą wspomagającą zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami.


System zapewnia bardziej efektywny kontakt z klientami, zwiększenie lojalności klientów oraz lepszą obsługę procesów sprzedażowych. eXant CRM umożliwia przechowywanie szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstw oraz osób kontaktowych. Karta klienta oraz karta kontaktu pozwalają na umieszczanie szczegółowych informacji stanowiących wiedzę o kontrahencie, przedstawicielach, powiązaniach, zadaniach, sprzedaży, finansów itd.

System umożliwia pracownikom zapisanie każdego kontaktu z klientem, a dzięki dostępowi do kartoteki produktów i usług ma on możliwość szybkiego wyszukania interesujących go informacji dotyczących aktualnych cenników, zdefiniowanych promocji oraz upustów. Wspólna baza informacji daje pewność jednolitej komunikacji z danym klientem niezależnie od osoby, która się kontaktuje.

eXant CRM
eXant CRM

System wspomaga również zarządzanie działem handlowym. Umożliwia planowanie i przypisywanie zadań i celów dla pracowników, a także delegowanie zadań. eXant CRM posiada także wbudowany system obiegu dokumentów (workflow) oraz centralne repozytorium dokumentów. Dzięki temu w jednym miejscu można przechowywać dowolne dokumenty takie jak umowy, oferty, zamówienia oraz zarządzać procesami akceptacji.

System pozwala także na planowanie i realizację kampanii marketingowych, e-mailowych i telemarketingowych, a następnie śledzenie postępów i zbadanie jej wyników.

eXant CRM posiada wbudowane mechanizmy integracji z systemami klasy ERP, takimi jak SAP, Oracle BS, MS Dynamics, IFS itp. i jest idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych przedsiębiorstw, dla których ważne jest bezpieczeństwo oraz wydajność rozwiązania.

Najważniejsze korzyści biznesowe


Uporządkowana baza wiedzy o klientach

Gwarancja kompletności i aktualności danych o klientach, przedstawicielach, zamówieniach i kontaktach. Bezpośredni i bezpieczny dostęp do informacji przez pracowników, o każdej porze dnia i z każdego miejsca na świecie. Możliwość indywidualnego podejścia do klienta oraz personalizacji akcji marketingowych.

Ulepszenie procesu kontaktu z klientem

Efektywny wielojęzyczny kanał komunikacyjny z kontrahentami, dzięki możliwości umieszczania dowolnych informacji takich jak nowości produktowe, nowe promocje, informacje o dostawie, instrukcje obsługi, regulaminy itd. Automatyzacja procesów obsługi reklamacji oraz gwarancja terminów wykonania zadań przez pracowników.

Sprawne zarządzanie działem handlowym

Zwiększenie efektywności i kontrola nad pracownikami działu handlowego, dzięki mechanizmowi tworzenia i planowania celów sprzedażowych i zadań. Możliwość planowania dnia handlowca i delegowania zadań, wyznaczanie terminów realizacji i ich kontrola przez przełożonych.

Funkcjonalności eXant CRM


Baza danych klientów

eXant CRM zapewnia ciągłe i spójne budowanie wiedzy na temat klientów. System umożliwia przechowywanie szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstw oraz osób kontaktowych. Karta klienta oraz karta kontaktu pozwalają na umieszczanie szczegółowych informacji stanowiących wiedzę o kontrahencie, przedstawicielach, powiązaniach, zadaniach, sprzedaży, finansów itd.

Historia komunikacji z klientem

System pozwala na rejestrowanie i przechowywanie pełnej historii komunikacji: poczty elektronicznej, pism i dokumentów, rozmów telefonicznych, komunikacji SMS, uczestnictwa w kampaniach itd. Wspólna baza informacji daje pewność jednolitej komunikacji z danym klientem niezależnie od osoby, która się kontaktuje.

Kartoteka produktów i usług

System umożliwia pracownikom jednolity dostęp do pełnej wiedzy na temat aktualnych produktów i usług. Pozwala to im, np. podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej z klientem, szybko i sprawnie wyszukać aktualne informacje na temat cenników, zdefiniowanych promocji oraz upustów. Dzięki temu komunikacja z klientem jest efektywna i konkretna.

Cele sprzedażowe i zadania

System wspomaga również zarządzanie działem handlowym. Umożliwia planowanie i przypisywanie zadań i celów do pracowników, a następnie ich kontrolę. Funkcjonalność delegowania zadań zintegrowana z mechanizmem powiadomień, sprawia, że pracownicy nie zapomną o zaplanowanym zadaniu takim jak wykonanie telefonu do klienta, wysłaniu oferty czy zaplanowaniu spotkania. Dzięki raportom, przełożeni na bieżąco mogą kontrolować pracę swoich pracowników i monitorować postęp w sprzedaży.

Kampanie marketingowe

System pozwala także na planowanie i realizację kampanii marketingowych, e-mailowych i telemarketingowych, a następnie śledzenie postępów i badanie jej wyników. Istnieje możliwość definiowania grupy docelowej, rodzaju kampanii oraz rejestracji przychodów i kosztów z niej wynikających.

Repozytorium i obieg dokumentów

eXant CRM posiada także wbudowany system obiegu dokumentów (workflow) oraz centralne repozytorium dokumentów. Dzięki temu w jednym miejscu można przechowywać dowolne dokumenty takie jak umowy, oferty, zamówienia oraz zarządzać procesami akceptacji. Dzięki kontroli praw dostępu i wersjonowaniu, pracownicy mają możliwość przeglądania tylko tych dokumentów i wersji, które im zostały udostępnione.

Baza wiedzy

System jest także narzędziem służącym do łatwej wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami. eXant CRM gwarantuje każdemu z pracowników wspólny dostęp do informacji takich jak: broszury produktowe, prezentacje, procedury itp. Dzięki temu pracownicy działu handlowego pracują zawsze na aktualnych wzorach dokumentów i oszczędzają czas, dzięki korzystaniu z gotowych materiałów.

Raportowanie i analizy

System posiada aktualizowane automatycznie raporty i statystyki, które pozwalają kontrolować proces obsługi sprzedaży. Dodatkowo, system pozwala na zaimplementowanie raportów monitorujących. Zdefiniowanie wskaźników raportujących (KPI) oraz alertów o przekroczeniach spowoduje automatyczne wysyłanie raportów i zestawień, np. formie załącznika, na określone wcześniej adresy e-mail lub poprzez wiadomości sms wraz z linkiem do raportu.

Integracja

Dzięki otwartemu API, system pozwala na sprawną integrację z innymi aplikacjami biznesowymi np. klasy ERP i systemami zewnętrznymi. Dzięki temu jest możliwa wymiana informacji, na temat kontrahentów, produktów, zamówień, dokumentów finansowych i wielu innych. System jest wyposażony w gotowe rozwiązania do integracji z takimi rozwiązaniami jak SAP, Oracle EBS, IFS, MS Dynamics, Sage Symfonia, Comarch, TETA.

eXant worldwide Polska  .  Wielka Brytania  .  Indie  .  Singapur  .  Sri Lanka  .  Nowa Zelandia  .  Australia
zamknij x

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat w zakładce Polityka prywatności i cookies